ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ

Απεικόνιση χρήσης του υγρού πυρός, στο χειρόγραφο Σκυλίτζη


ΠΡΩΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (324 - 610)
ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (610 - 1204)


ΥΣΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1204 - 1453)

Η μάχη της Αντιόχειας του Μαιάνδρου και η σημασία τηςNo comments:

Post a Comment